Op zoek naar huwelijk?

 
huwelijk
 
Huwelijk Gemeente Rumst.
Inwoners papieren en attesten. De minimumleeftijd voor man en vrouw om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan om gewichtige redenen ontheffing van de leeftijdsvereiste verlenen. Tot de leeftijd van 18 jaar is de toestemming van de ouders grootouders of familieraad nodig. Het huwelijk moet worden voltrokken in de woonplaats van één van de aanstaande echtgenoten. De aangifte van het huwelijk doen de aanstaande echtgenoten tenminste 6 weken voor de gekozen huwelijksdatum in het gemeentelijk administratief centrum om praktische zaken zoals datum en uur te regelen. Ten laatste 14 dagen voor het huwelijk moet het aangifteregister door de aanstaande echtgenoten getekend worden.
Aangifte huwelijk Stad Hasselt.
Twitter Facebook LinkedIn E-mail. Registreer jouw voornemen om te trouwen bij de dienst Burgerlijke stand. Zo blijf je perfect in regel met de wettelijke verplichtingen. De verschillen tussen trouwen of samenwonen ontdek je hier. Stap 1 Jij of je partner gaat persoonlijk naar de dienst Burgerlijke Stand om jullie dossier op te starten. De ambtenaar geeft je uitleg over de procedure het invulformulier en het volmachtformulier.
Huwelijk Stad Sint-Niklaas.
geboorteakte attest ongehuwde staat deze vertaald en indien nodig gelegaliseerd moet u zelf aan ons bezorgen. Ten vroegste 1 jaar op voorhand kan u een datum en uur reserveren voor uw huwelijk. Voltrekken van het huwelijk. Uw huwelijk wordt voltrokken door de schepen burgerlijke stand in de trouwzaal van het stadhuis en kan enkel op volgende dagen. enkel tijdens de maanden mei tot en met september. In een deelgemeente kan u enkel trouwen op vrijdagnamiddag om 16.30 en 17.00 uur.
Huwelijk Gemeente Hoeilaart.
T 02 658 28 40. F 02 658 28 44. Home Papieren en attesten Huwelijk. Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen al dan niet van hetzelfde geslacht voltrokken door de burgemeester ambtenaar van de burgerlijke stand of een door hem gemachtigde schepen in de gemeente waar van een van de toekomstige gehuwden ingeschreven is. Beide partners moeten vrijwillig toestemmen. 18 jaar oud zijn jeugdrechtbank kan in sommige gevallen verbod voor minderjarigen opheffen. Gebrek aan verwantschap de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben. Verbod op bigamie iemand die al getrouwd is mag geen ander huwelijk aangaan.
Het huwelijk Belgium.be.
Home Familie Koppel Huwelijk. Het huwelijk brengt op administratief vlak heel wat veranderingen teweeg. Daarom kan het belangrijk zijn om wat informatie in te winnen over wat de Belgische wet allemaal te vertellen heeft over het huwelijk. Wat zijn bijvoorbeeld de wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen? En welke formaliteiten gelden er allemaal in België? Misschien bent u van plan om in het buitenland te trouwen. Dan gelden er heel wat andere regels. Ook uw belastingen worden anders berekend nadat u getrouwd bent. Die berekening kan ook afhangen van welk huwelijksvermogensstelsel u kiest.
Huwelijk Anzegem.
Ben je van plan te trouwen? Alvast een dikke proficiat! Om de huwelijksakte op te stellen heeft de dienst Burgerlijke Stand jouw geboorteakte en eventueel ook jouw echtscheidingsakte of een overlijdensakte nodig. Nadat deze documenten binnen zijn nodigen we de aanstaanden uit om samen de huwelijksaangifte te doen. Dit moet minstens 15 dagen vóór het geplande huwelijk gebeuren. Indien één van hen niet kan kan de andere de aangifte alleen doen maar alleen als hij of zij een volmacht heeft. Deze volmacht kan je krijgen bij de dienst Bevolking van jouw gemeente.
Huwelijk Stad Diksmuide.
Het huwelijk moet voltrokken worden in het stadhuis of op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen. op alle werkdagen tussen 9 en 11u30 en tussen 14u en 16u30. op zaterdag tot 14u30. Je kan niet huwen op zon-en feestdagen.
Huwelijk Grimbergen.
U bent hier Start Gemeentediensten Huwelijk. Het huwelijk wordt voltrokken in de woonplaats van één van beide partners. De aangifte van het huwelijk dient te worden gedaan in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden. Indien de aangifte niet kan gebeuren door beiden is een gelegaliseerd schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming blijkt van de afwezige toekomstige echtgenoot of echtgenote. Belgen verblijvend in het buitenland en niet ingeschreven in één van voornoemde registers kunnen aangifte doen. in de gemeente van laatste inschrijving in één van voornoemde registers van één van beide partners.
Huwelijk aanvraag aangifte Website Genk.
Bij dat eerste contact zullen ook afspraken worden gemaakt en wordt informatie gegeven over het opstellen van een akte van huwelijksaangifte die altijd aan een huwelijk vooraf moet gaan. Een huwelijk mag namelijk niet voltrokken worden vóór de 14de dag na de datum van het opstellen van die akte van aangifte. Het huwelijk moet bovendien voltrokken worden binnen de 6 maanden na het verstrijken van die eerste termijn van 14 dagen. Een akte van huwelijksaangifte kan maar worden opgesteld nadat alle nodige documenten zich in het huwelijksdossier bevinden. Wanneer ze officieel beschikbaar zijn in België zal de beambte deze documenten zelf verzamelen. Indien de voor te leggen documenten in het buitenland moeten worden opgevraagd moet je dit altijd zelf doen.
Huwelijk Hemiksem.
Aangifte procedure premie.
Huwelijk Gemeente Lochristi.
Hierin vind je alle gegevens over het huwelijk de echtgenoten de getuigen. Iedereen die getrouwd is in Lochristi. Je bent getrouwd in Lochristi. Een huwelijksakte kan je op volgende manieren aanvragen. persoonlijk aan de balie. online via het e-loket. schriftelijk per brief of e-mail. Je kan deze akte aanvragen van jezelf jouw echtgenoot ouders grootouders kinderen en kleinkinderen. Ook advocaten en notarissen kunnen de huwelijksakte van hun klanten aanvragen.

Contacteer ons